Wiki creada per Lluís Monteis Catot, Professor de Filosofia de l'IES Antoni Pous i Argila, per treballar la WebQuest Plató.

PLATÓVida

Fill d'una important família aristocràtica d'Atenes, nasqué l'any 427 aC, poc temps després de l'inici de la Guerra del Peloponès. Durant la seva infància veié com s'anava degradant el règim democràtic, que tan brillantment havia consolidat PERICLES. La inseguretat, tan econòmica com personal, originada per la guerra provocava que la majoria de ciutadans avant posessin els seus interessos personals als de la col·lectivitat. Acabada la guerra (404 aC), els espartans, vencedors del conflicte, imposaren un tipus de govern autoritari format pels anomenats Trenta tirans, la majoria dels quals eren atenesos que havien estat desterrats pel govern democràtic i que ara accedien al poder amarats de rancor y de set de revenja.
Aquesta dictadura, que es distingí per la comissió de tota mena d'excessos i crims, durà poc i fou substituïda de nou per la democràcia. PLATO, entretant, havia entrat a formar part del cercle d'amics de SOCRATES, amb qui restà fins que fou jutjat i condemnat a mort per la restaurada democràcia, fet que afectà Plató de manera decisiva. Llavors es veié obligat a marxar d'Atenes i va anar a Megara, on estudià durant cinc anys amb el filòsof parmenidi EUCLIDES. Després viatjà durant un temps pel sud d'Itàlia.
A Tarent conegué el pitagòric ARQUITES, que governava la ciutat. El fet de conèixer un filòsof governant l'acabà de convèncer que, com diu a la Carta VII, els problemes de les societats humanes no s'acabaran fins que "no arribi al poder la raça dels filòsofs purs i autèntics, o fins que el caps de les ciutats, per una gràcia especial de la divinitat, no es posin veritablement a filosofar". Ell mateix intentà posar vàries vegades en pràctica aquesta idea a Siracusa. La primera ocasió va ser l'any 388 aC, quan DIÓ, el cunyat del tirà DIONÍS I que governava la ciutat, el cridà assegurant-li que el seu parent estava interessat en la filosofia. No tingué, però, gaire èxit, i al cap de poc temps va ésser expulsar i venut com a esclau. Rescatat per un conegut, va tornar a Atenes i va fundar una escola filosòfica que s'anomenà "l'Acadèmia".
Aquesta va ser un dels centres més importants de l'Antiguitat i va durar fins a l'any 529, quan fou clausurat per l'emperador bizantí JUSTINIÀ. Obsessionat, però, per posar a la pràctica la seva teoria política, Plató va fer encara dos viatges més a Siracusa (el 366 i el 362 aC) que, com el primer, van acabar malament. Havent tornat a Atenes, morí al cap de 13 anys (el 347 aC).

Ètica platònica
Ja hem dit que l'home participa dels dos mons; la unió, però, entre ànima i cos és, segons Plató, accidental: l'ànima és presonera en el cos durant un temps. Això vol dir que, en definitiva, l'home és l'ànima. Aquesta preexisteix al cos, tal com ho demostra la reminiscència, i continua existint després de la mort. La immortalitat intenta demostrar-la, sobretot, en el "Fedó".
Allí dóna diversos arguments, un dels quals és que, en no ser material, és simple i, per tant, no es pot descompondre. Aquesta afirmació, no obstant, xoca amb d'altres com la del mite del "carro alat", on compara l'ànima amb un carro arrossegat per dos cavalls i conduït per un auriga, o l'anàlisi que fa a "La República". Allí dedueix que en l'ànima cal distingir tres parts o facultats: la racional, la missió de la qual és el coneixement i que resideix en el cap; l'apetitiva (o concupiscible), que cobeja els plaers del cos (menjar, beure, sexe, etc) i s'allotja en el baix ventre; la irascible (o emotiva), que és la que persegueix els desitjos irracionals de l'esperit humà (l'honor, la fama, el reconeixement, etc.) situada al pit. Cada part, té doncs, una funció diferent que pot ser ben o mal realitzada. El bon exercici consisteix en la pràctica de la virtut, ja que el virtuós és aquell qui fa bé (qui és excel•lent) allò que ha de fer (així diem, "un virtuós del violí").
A cada facultat li correspon una virtut: a la racional, la prudència, que és el que en català entenem per "seny", és a dir, el saber, en cada situació, el millor que es pot fer; a la irascible, la fortalesa, el coratge, ser capaç de dur a terme sense titubejar les decisions preses; a la concupiscible, la moderació. Però, com tot en Plató, entre aquestes facultats i virtuts existeix també una jerarquia, en el cim de la qual hi situa la racionalitat i en l'inferior l'apetibilitat. L'emotivitat, que es troba entremig, pot aliar-se amb l'una o amb l'altra. Tal com exigeix aquesta jerarquia, l'ànima que actua ordenadament és aquella en la qual la facultat superior domina sobre les inferiors.
Per això, la justícia serà la principal virtut i consisteix en el manteniment d'aquest ordre: en l'ànima justa la racionalitat controla l'emotivitat i l'apetibilitat. En la majoria de la gent, però, passa al revés: es mouen per emocions i persegueixen immoderadament els plaers. Són ànimes "desordenades" i cal redreçar-les. Plató pensà al començament, com Sòcrates, que això es podria aconseguir mitjançant l'educació, però, en fer-se gran -recordem les seves experiències- anà esdevenint més pessimista, fins que, al final de la seva vida, en "Les Lleis", diu que s'ha d'obligar, amb tota la violència que calgui, què la gent porti una vida "ordenada".


=Bibliografia de Plató=

Apologia de Sòcrates
Aquesta obra ens presenta els discursos que Sòcrates hauria pronunciat durant el judici que el va condemnar a mort.

Banquet
El Banquet ha set calificat per la immensa majoria dels seus estudis com l'obra mestra de Plató i la perfecció del seu art.És possiblement el diàleg platónic més identificat amb l'esperit del seu temps.És també la més poètica de totes les realitzacions platòniques, en la que difícilment els aspectes literaris poden separar-se de l'argumentació filosòfica, que fa que ens trobem davant un dels escrits en prosa més complets de tota la literatura universal.

Càrmides
El Crmides es un punto de temporalidad en al comienzo del diálogo, y el tiempo real se hace lenguaje en el tiempo del diálogo." la larga e inacabada historia de la filosofía platónica. Viene el discurso a reposarse en el Cármides, a adquirir presencia, después de una batalla, la de Potidea, a la que se hace referencia

Cartas de Platón 0.0 KB 600.3 KB
"Cuando se constituyó de una manera definitiva el Corpus platonicum, quedaron incluidas en él trece cartas, las únicas transmitidas por la tradición manuscrita. Hay otras cinco cartas atribuidas a Platón, si bien proceden de fuentes distintas. Estas cinco, empero, son consideradas abiertamente falsas por la mayoría de los editores."

Crátilo 179.5 KB 450.4 KB
"El Crátilo es, sin duda, entre los diálogos de Platón, uno de los que más bibliografía específica ha suscitado en vir-tud de los múltiples problemas que plantea."

Critón 24.9 KB 52.5 KB
"El Critón es el más breve de los escritos de la pri¬mera época de Platón. Por su contenido está muy próximo a la Apología. Se trata todavía de tomar deci¬siones que pueden salvar la vida. La prisión y la próxima ejecución son las secuencias obligadas de la sentencia dictada en el juicio."

El Fedro 0.0 KB 502.4 KB
El Fedro ocupa un lugar preeminente en la obra platónica. La belleza de los mitos que en él se narran, la fuerza de sus imágenes han quedado plasmadas en páginas inolvidables. Un diálogo que nos habla, entre otras cosas, del pálido reflejo que es la escritura cuando pretende alentar la verdadera memoria, ha logrado, precisamente, a través de las letras, resistir al tiempo y al olvido.

El mito de la caverna 0.0 KB 132.0 KB
-Después de eso -proseguí - compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz.

EL SOFISTA o del ser 0.0 KB 296.8 KB
Teodoro. -Como convinimos ayer, Sócrates, aquí estamos cumpliendo nuestra cita puntualmente, y te traemos a este extranjero, natural de Elea, de la secta de Parménides y Zenón, que es un verdadero filósofo.

Eutidemo 95.9 KB 336.7 KB
"CRITÓN. - ¿Quién era, Sócrates, aquel con quien habla¬bas ayer en el Liceo? Os rodeaba tanta gente, que si bien me acerqué yo para tratar de escuchar, no pude en¬tender claramente nada. Empinándome logré, sin em¬bargo, ver algo y me pareció extranjero tu interlocutor. ¿Quién era?"

Eutidemo. 0.0 KB 317.9 KB
Los designios de la fama parecen haber sido un tanto crueles con el Eutidemo. Sin necesidad de mayores esfuerzos para justificar su inclusión en el corpus platonicum -porque sólo muy pocos y, entre ellos, el infatigable Von Ast se atrevieron en el siglo pasado a dudar de su autenticidad-, ha conservado desde la tardía antigüedad un placentero y casi inofensivo lugar junto a otras obras reconocidas como superiores, tales como el Protágoras, el Gorgias y el Menón.

Eutifrón 30.2 KB 56.0 KB
"A diferencia del Critón, que está, todo él, dedicado a circunstancias posteriores al juicio, el Eutifrón es ya un diálogo en el que se trata un tema específico: la piedad. Cualesquiera que sean los resultados a que lleve la discusión, no obliga a Sócrates, como en el Critón, a tomar una decisión definitiva para su vida."

Fedón 164.0 KB 495.7 KB
Ningún pensador en toda la historia de la humaidad ha tenido una influencia tan fundamental y abrumadora en la historia de la filosofía como Platón y ninguna de sus obras, una acogida tan amplia como el "Fedón". En esta obnra se exponen las doctrinas centrales del platonismo: la inmortalidad del alma, la teoría de las ideas, la reminiscencia, la transmigración y reencarnación de las almas y la convicción de que el universo es un todo ordenado bajo el gobierno de la justicia. No hay crimen sin castigo ni buena acción sin recompensa. Esta confianza en la rectitud del universo otorga a Sócrates, cuyas últimas horas relata el Fedón, la tranquilidad de espíritu que le permite afrontar la muerte con alegría. Una maravillosa combinación de arte y filosofía donde Platón aprovecha la la última conversación que Sócrates mantiene con sus amigos para dibujar de manera práctica la unión de filosofia y vida.

Fedro 170.2 KB 432.1 KB
"El Fedro ocupa un lugar preeminente en la obra platónica. La belleza de los mitos que en él se narran, la fuerza de sus imágenes han quedado plasmadas en páginas inolvidables. Un diálogo que nos habla, entre otras cosas, del pálido reflejo que es la escritura cuando pretende alentar la verdadera memoria, ha logrado, precisamente, a través de las letras, resistir al tiempo y al olvido."

Gorgias 152.2 KB 491.4 KB
"El Gorgias es un diálogo considerablemente más largo que los que le preceden en la serie cronológica. Dentro de toda la obra platónica es el cuarto en extensión. Su es¬tructura es distinta de la que presentan los diálogos anteriores y también los posteriores, con la excepción del libro I de la República, por el hecho de que no es un interlocutor principal el que conversa con Sócrates desde el principio hasta el fin."

Hipias mayor 45.8 KB 100.5 KB
"El Hipias Mayor es un diálogo aporético: el pro¬blema planteado queda sin resolver al finalizar la discusión. Tiene una extensión de casi el doble que el Hipias Menor, y este dato es, sin duda, suficiente para explicar los adjetivos comparativos que sirven para distinguir un diálogo del otro."

Hipias menor 27.5 KB 58.6 KB
"Aunque el estilo de Platón es evidente en todo el diálogo, no cabe duda de que la estructura, el plan¬teamiento y la argumentación siguen el esquema socrático. No obstante, en ningún otro diálogo la discusión ha sido llevada al absurdo hasta el punto que lo ha sido aquí."

Ion 30.4 KB 56.5 KB
"Desde que, en 1910, Contantin Ritter en su conocido libro sobre Platón trató de mostrar, apoyándose en rasgos característicos de su estilo, la inautenticidad del Ion, una larga polémica se desató en torno a este tema. Si, por un lado, era difícil probar, inequívocamente, la paternidad platónica de este diálogo, por otro, la gracia, la profundidad también y el contenido de esta pequeña obra maestra parecían encerrar algunos de los temas esenciales del platonismo."

Laques 47.7 KB 212.8 KB
"El Laques presenta las características de los diálogos de la primera época de Platón: extensión breve, estructura dramática sencilla, final aporético, y discusión sobre un tema ético1. Aquí se trata de intentar definir una virtud tradicional como la andreta, es decir, el valor."

Lisis 48.2 KB 221.2 KB
"Anterior probablemente al Cármides, el Lisis presenta, sin embargo, por su estructura y ambientación rasgos comunes1. También, por su contenido, el Lisis está próximo a un diálogo de la madurez de Platón, al Banquete. Como el Laques o el Eutifrón, el Lisis analiza el significado de una palabra, en busca de algo que sea característico de ella y que la defina."

Menéxeno 62.0 KB 232.7 KB
"El Menéxeno es un epitafio o discurso fúnebre convencional, enmarcado en dos partes dialogadas que sirven de preámbulo y epílogo. El interlocutor de Sócrates es, en este caso, el joven Menéxeno, perteneciente a una familia de cierta raigambre en la vida pública, que ha llegado a la edad de la efebía y está en posesión de los derechos que confiere la legislación ateniense."

Menón 88.2 KB 282.7 KB
Un joven tesalio, que ha acudido a Atenas a reclutar mercenarios, aborda a Sócrates en plena calle para preguntarle si el arte de la política es algo que se adquiere o que es innato al individuo. A partir de ahí, se desarrolla uno de sus diálogos más famosos del autor, que llega a su punto culminante cuando Sócrates demuestra que un ni?o ignorante y esclavo es capaz de recordar la geometría que había aprendido en una de sus vidas anteriores. Menón es un verdadero microcosmos del ideario platónico, pieza clave que explica muchos diálogos anteriores y que aporta los cimientos sobre los que se edificarán los que redactará después.

PLATON. Compilación de Obras 0.0 KB 59.4 KB


Protágoras 116.0 KB 396.0 KB
"El Protágoras es el primero de los diálogos mayores en cuanto a la fecha de su composición. La habi¬lidad literaria y la maestría expresiva con que está compuesto hacen, sin embargo, muy inverosímil la hipótesis de algunos estudiosos -como Von Arnim, Ritter, Wilamowitz- de que fuera el más antiguo de todos los diálogos de Platón, redactado aún en vida de Sócrates."

República, La 555.0 KB 1.3 MB
La República es considerada uno de los diálogos que mejor expresa el pensamiento del autor. Aunque gran parte del diálogo está dedicado a exponer los deberes del hombre como individuo que integra una comunidad, parecería que aquellos problemas aparentemente diferentes, como el de la educación, el del bien y el mal y el del arte, estuvieran destinados a destacar una idea-eje común y unificadora: la justicia.

TEETETO o de la ciencia 0.0 KB 292.0 KB
Euclides. ¿Acabas de llegar del campo Terpsión, o hace tiempo que viniste? Terpsión. Ya hace tiempo. He ido a buscarte a la plaza pública y extrañe no haberte encontrado. Euclides. No estaba en la ciudad. Terpsión. Pues, ¿dónde estabas?

Timeo o de la naturaleza